నేటి పంచాంగం…

*మార్చి 18, 2022*
*_శ్రీ ప్లవ నామ సంవత్సరం_*
*ఉత్తరాయణము* *శిశిర ఋతువు*
*ఫాల్గుణ మాసము* *శుక్ల పక్షము*
*తిథి*: *పూర్ణిమ* మధ్యాహ్నం 01గం॥06ని॥వరకు తదుపరి *కృష్ణ పాడ్యమి*
*వారం* : _*భృగువాసరే (శుక్రవారము)*_
*నక్షత్రం* : *ఉత్తర* రాత్రి 12గం॥57ని॥వరకు తదుపరి *హస్త*
*యోగం* : *గండము* రాత్రి 11గం॥57ని॥ వరకు తదుపరి *వృద్ధి*
*కరణం* : *బవ* మధ్యాహ్నం 01గం॥06ని॥వరకు తదుపరి *బాలువ* రాత్రి 12గం॥48ని॥ వరకు
*రాహుకాలం* : ఉదయం 10గం॥30ని౹౹ నుండి 12గం౹౹00ని౹౹ వరకు
*దుర్ముహూర్తం* : ఉదయం 08గం౹౹34ని౹౹ నుండి 09గం౹౹21ని॥ వరకు తిరిగి మధ్యాహ్నం 12గం॥32ని॥ నుండి 01గం॥20ని॥ వరకు
*వర్జ్యం*: ఉదయం 07గం॥56ని॥నుండి 09గం॥33ని॥ వరకు
*అమృతకాలం* : సాయంత్రం 05గం॥39ని॥ నుండి 07గం॥16ని॥వరకు
*సూర్యోదయం* : ఉదయం *06గం౹౹12ని*
*సూర్యాస్తమయం* :సాయంత్రం *06గం॥06ని*

*శ్రీ లక్ష్మీ జయంతి*
*హోళీ పూర్ణిమ*
*గురుమౌఢ్య త్యాగము*
*ఉత్తరాభాద్ర కారై*