నేటి పంచాంగం.

.తేది…02- 03 – 2021.
************************.
అస్మత్ గురుభ్యోనమః
శ్రీ మతేరామానుజయ.
శ్రీశార్వరినామసంవత్సరం.
ఉత్తరాయణం.
శిశిరఋతువు.
మాఘ మాసం.
కృష్ణ/బహు /పక్షం.
మంగళవారం.(భౌమవాసరే)
తిధి.మంగ.తదియ.ఉ.9-01కు
ఉపరి.బుధ.చవితి.ఉ.06-48కు
ఉపరి.బుధ.పంచమి.తె.4-27కు
నక్షత్రం.మంగ.హస్త.ఉ.09-01 కు
ఉపరి.మంగ.చిత్త…పూర్తి….
ఉపరి.బుధ.ఉ.చిత్త.07-13 కు.
ఉపరి.బుధ.స్వాతి.తె.5-35 కు
సూర్యరాశి……కుంభం…
చంద్రరాశి……కన్య…….
సూర్యోదయం.ఉ.6-35కు
సూర్యాస్తమయంసా.6-22కు.
**************************
రాహు.మ.3-00 ల 04-30 కు
యమ..ఉ.9-00 ల 10-30 కు
దుర్ముం..ఉ.8-24 ల 09-12కు
పునః..రా.10-48 ల 11-36 కు
వర్జ్యం..సా.04-13 ల 05-43కు
అమృతం.రా.01-13 ల 2-43కు
యోగం…గండ.మ.12-41 కు
కరణం….భద్ర.ఉ..09-01 కు
*************************
రవి………శతభిషం……..4
చంద్రుడు…హస్త………….4
కుజుడు….. కృత్తిక…………..3
బుధడు…..శ్రవణం………….3
గురుడు…….శ్రవణం………..4
శుక్రుడు……శతభిషం………..3
శని………శ్రవణం…………….2
రాహు…..రోహిణి……………4
కేతువు…..జ్యేష్ఠ…………….2
***************************

*****************************
సిజేరియన్….రా.03-50 కు
*****************************
అభిజిత..మ.11-56 ల 12-43కు
*****************************
*****************************
********
శుభసమయాలు
**************************
ఉ…06-20 ల 07-05 కు
సా..04-02 ల 04-30కు
(సామాన్య పనులకు)
*************************
లోకాసమస్తాసుఖినోభవంతు.
సర్వేజనాసుఖినో భవంతు .
*************************
సమస్తసన్మంగళానిభవంతు.
*************************