నేటి పంచాంగం.

R9TELUGUNEWS.COM.
*నవంబర్ 7, 2021*
*_శ్రీ ప్లవ నామ సంవత్సరం_*
*దక్షిణాయనము* *శరదృతువు*
*కార్తిక మాసము* *శుక్ల పక్షము*
*తిథి*: *తదియ* రాత్రి 08గం॥35ని॥ వరకు తదుపరి *చవితి*
*వారం* : _*భానువాసరే (ఆదివారము)*_
*నక్షత్రం* : *జ్యేష్ఠ* రాత్రి 02గం॥01ని॥ వరకు తదుపరి *మూల*
*యోగం* : *అతిగండము* రాత్రి 12గం॥28ని॥ వరకు తదుపరి *సుకర్మము*
*కరణం* : *తైతుల* ఉదయం 09గం౹౹47ని౹౹ వరకు తదుపరి *గరజి* రాత్రి 08గం॥35ని॥ వరకు తదుపరి *వణిజ*
*రాహుకాలం* : సాయంత్రం 04గం॥30ని౹౹ నుండి 06గం౹౹00ని౹౹ వరకు
*దుర్ముహూర్తం* : సాయంత్రం 03గం౹౹53ని౹౹ నుండి 04గం౹౹38 ని౹౹ వరకు
*వర్జ్యం*: ఉదయం 08గం॥53ని॥ నుండి 10గం॥22ని॥ వరకు
*అమృతకాలం* : సాయంత్రం 05గం॥49ని॥ నుండి 07గం॥18ని॥ వరకు
*సూర్యోదయం* : ఉదయం *06గం౹౹04ని*
*సూర్యాస్తమయం* : సాయంత్రం *05గం౹౹25ని..