నేటి పంచాంగం..

*?తేది 8, నవంబరు 2021*

?సంవత్సరం : ప్లవనామసంవత్సరం

?ఆయనం : దక్షిణాయణం

?ఋతువు : శరదృతువు

♦️మాసము : కార్తీకమాసం

?పక్షం : శుక్లపక్షం

?️తిధి : చవితి
(నిన్న సాయంత్రం 4 గం ll 22 ని ll నుండి ఈరోజు మద్యాహ్నము 1 గం ll 17 ని ll వరకు చవితి తిధి ఉన్నది తదుపరి పంచమి తిధి)

*?సూర్యోదయకాల తిధి : శుక్ల చతుర్థి*

?వారము : ఇందువాసరే (సోమవారం)

⭐నక్షత్రం : మూల
(నిన్న రాత్రి 9 గం ll 5 ని ll నుండి ఈరోజు రాత్రి 6 గం ll 49 ని ll వరకు మూల నక్షత్రం ఉన్నది తదుపరి పూర్వాషాఢ నక్షత్రం)

✋యోగం : (సుకర్మ ఈరోజు సాయంత్రం 3 గం ll 27 ని ll వరకు తదుపరి ధృతి రేపు మద్యాహ్నము 12 గం ll 6 ని ll వరకు)

?కరణం : వణిజ ఈరోజు తెల్లవారుఝాము 2 గం ll 48 ని ll వరకు తదుపరి భద్ర (విష్టి) ఈరోజు మద్యాహ్నము 1 గం ll 17 ని ll వరకు)

?: (ఈరోజు ఉదయం 11 గం ll 51 ని ll)

?అమృత ఘడియలు : (ఈరోజు మద్యాహ్నము 1 గం ll 1 ని ll నుండి ఈరోజు మద్యాహ్నము 2 గం ll 28 ని ll వరకు)

?వర్జ్యం : (ఈరోజు తెల్లవారుఝాము 4 గం ll 20 ని ll నుండి ఈరోజు ఉదయం 5 గం ll 47 ని ll వరకు మరియు ఈరోజు సాయంత్రం 5 గం ll 22 ని ll నుండి ఈరోజు రాత్రి 6 గం ll 49 ని ll వరకు)

?దుర్ముహూర్తం : (ఈరోజు మద్యాహ్నము 12 గం ll 9 ని ll నుండి ఈరోజు మద్యాహ్నము 12 గం ll 55 ని ll వరకు మరియు ఈరోజు మద్యాహ్నము 2 గం ll 25 ని ll నుండి ఈరోజు సాయంత్రం 3 గం ll 11 ని ll వరకు)

?రాహుకాలం : (ఈరోజు ఉదయం 7 గం ll 35 ని ll నుండి ఈరోజు ఉదయం 9 గం ll 0 ని ll వరకు)

⚫గుళిక : (ఈరోజు మద్యాహ్నము 1 గం ll 16 ని ll నుండి ఈరోజు మద్యాహ్నము 2 గం ll 41 ని ll వరకు)

?యమగండం : (ఈరోజు ఉదయం 10 గం ll 25 ని ll నుండి ఈరోజు ఉదయం 11 గం ll 51 ని ll వరకు)

?సూర్యరాశి : తుల ⚖️

?చంద్రరాశి : ధనుస్సు ?

*తిరుమల ప్రాంతం*

?సూర్యోదయం : ఉదయం 6 గం ll 12 ని ll లకు
?సూర్యాస్తమయం : సాయంత్రం 5 గం ll 41 ని ll లకు

*విజయవాడ ప్రాంతం*
?సూర్యోదయం : ఉదయం 6 గం ll 10 ని ll లకు
?సూర్యాస్తమయం : సాయంత్రం 5 గం ll 33 ని ll లకు

*విజయనగర ప్రాంతం*
?సూర్యోదయం : ఉదయం 6 గం ll 00 ని ll లకు
?సూర్యాస్తమయం : సాయంత్రం 5 గం ll 20 ని ll లకు

*హైదరాబాద్ ప్రాంతం*
?సూర్యోదయం : ఉదయం 6 గం ll 18 ని ll లకు
?సూర్యాస్తమయం : సాయంత్రం 5 గం ll 42 ని ll లకు

?నాగులచవితి?
?కార్తీకమాసం 1వ సోమవారం?
?వాల్మీక పూజ?
?వైష్ణవ మణవాళమహాముని వర్ష తిరు నక్షత్రం?