నేటి పంచాంగం.

R9TELUGUNEWS.COM
తేది : 27, డిసెంబర్ 2021
ప్రదేశము : షాద్ నగర్
సంవత్సరం : ప్లవనామ సంవత్సరం
ఆయనం : దక్షిణాయణం
మాసం : మార్గశిరమాసం
ఋతువు : హేమంత ఋతువు
కాలము : శీతాకాలం
వారము : సోమవారం
పక్షం : కృష్ణ (బహుళ) పక్షం
తిథి : అష్టమి
(నిన్న రాత్రి 8 గం॥ 4 ని॥ నుంచి
ఈరోజు రాత్రి 7 గం॥ 23 ని॥ వరకు)
నక్షత్రం : హస్త
(ఈరోజు తెల్లవారుజాము 5 గం॥ 26 ని॥ నుంచి
మర్నాడు తెల్లవారుజాము 5 గం॥ 7 ని॥ వరకు)
యోగము : సౌభాగ్యము
కరణం : బాలవ
వర్జ్యం : (ఈరోజు మద్యాహ్నం 1 గం॥ 43 ని॥ నుంచి ఈరోజు సాయంత్రం 3 గం॥ 17 ని॥ వరకు)
అమ్రుతఘడియలు : (ఈరోజు రాత్రి 11 గం॥ 11 ని॥ నుంచి మర్నాడు తెల్లవారుజాము 0 గం॥ 45 ని॥ వరకు)
దుర్ముహూర్తం : (ఈరోజు ఉదయం 12 గం॥ 38 ని॥ నుంచి ఈరోజు మద్యాహ్నం 1 గం॥ 22 ని॥ వరకు)(ఈరోజు మద్యాహ్నం 2 గం॥ 51 ని॥ నుంచి ఈరోజు సాయంత్రం 3 గం॥ 35 ని॥ వరకు)
రాహుకాలం : (ఈరోజు ఉదయం 8 గం॥ 7 ని॥ నుంచి ఈరోజు ఉదయం 9 గం॥ 30 ని॥ వరకు)
గుళికకాలం : (ఈరోజు మద్యాహ్నం 1 గం॥ 39 ని॥ నుంచి ఈరోజు సాయంత్రం 3 గం॥ 2 ని॥ వరకు)
యమగండం : (ఈరోజు ఉదయం 10 గం॥ 53 ని॥ నుంచి ఈరోజు ఉదయం 12 గం॥ 16 ని॥ వరకు)
సూర్యోదయం : ఉదయం 6 గం॥ 44 ని॥ లకు
సూర్యాస్తమయం : సాయంత్రం 5 గం॥ 49 ని॥ లకు
సూర్యరాశి : ధనుస్సు
చంద్రరాశి : కన్య