నేటి పంచాంగం.

R9TELUGUNEWS.COM
*జనవరి 29, 2022*
*_శ్రీ ప్లవ నామ సంవత్సరం_*
*ఉత్తరాయణము* *హేమంత ఋతువు*
*పుష్య మాసము* *కృష్ణ పక్షము*
*తిథి*: *ద్వాదశి* సాయంత్రం 06గం॥19ని॥వరకు తదుపరి *త్రయోదశి*
*వారం* : _*స్థిరవాసరే (శనివారము)*_
*నక్షత్రం* : *మూల* రాత్రి 01గం॥12 వరకు తదుపరి *పూర్వాషాఢ*
*యోగం* : *వ్యాఘాతము* సాయంత్రం 06గం॥33ని॥ వరకు తదుపరి *హర్షణము*
*కరణం* : *కౌలువ* ఉదయం 07గం॥29ని॥వరకు తదుపరి *తైతుల* సాయంత్రం 06గం॥19ని॥వరకు తదుపరి *గరజి* తెల్లవారుజామున 05గం॥10ని॥ వరకు
*రాహుకాలం* : ఉదయం 09గం॥00ని౹౹ నుండి 10గం౹౹30ని౹౹ వరకు
*దుర్ముహూర్తం* : ఉదయం 06గం౹౹38ని౹౹ నుండి 08గం౹౹07ని॥ వరకు
*వర్జ్యం*: ఉదయం 10గం॥17ని॥నుండి 11గం॥47ని॥వరకు తిరిగి రాత్రి 11గం॥42ని॥ నుండి 01గం॥12ని॥వరకు
*అమృతకాలం* : రాత్రి 07గం॥14 నుండి 08గం॥43ని॥వరకు
*సూర్యోదయం* : ఉదయం *06గం౹౹38ని*
*సూర్యాస్తమయం* : సాయంత్రం *05గం౹౹49ని*