నేటి పంచాంగం.

R9TELUGUNEWS.COM.
తేది : 1, ఫిబ్రవరి 2022
సంవత్సరం : ప్లవనామ సంవత్సరం
ఆయనం : ఉత్తరాయణం
మాసం : పుష్యమాసం
ఋతువు : హేమంత ఋతువు
కాలము : శీతాకాలం
వారము : మంగళవారం
పక్షం : కృష్ణ (బహుళ) పక్షం
తిథి : అమావాస్య
(నిన్న మద్యాహ్నం 2 గం॥ 21 ని॥ నుంచి
ఈరోజు ఉదయం 11 గం॥ 18 ని॥ వరకు)
నక్షత్రం : శ్రవణము
(నిన్న రాత్రి 10 గం॥ 0 ని॥ నుంచి
ఈరోజు రాత్రి 7 గం॥ 47 ని॥ వరకు)
యోగము : సిద్ధి
కరణం : నాగ
వర్జ్యం : (ఈరోజు తెల్లవారుజాము 1 గం॥ 37 ని॥ నుంచి ఈరోజు తెల్లవారుజాము 3 గం॥ 4 ని॥ వరకు)(ఈరోజు రాత్రి 11 గం॥ 29 ని॥ నుంచి మర్నాడు తెల్లవారుజాము 0 గం॥ 57 ని॥ వరకు)
అమ్రుతఘడియలు : (ఈరోజు ఉదయం 10 గం॥ 20 ని॥ నుంచి ఈరోజు ఉదయం 11 గం॥ 47 ని॥ వరకు)
దుర్ముహూర్తం : (ఈరోజు ఉదయం 9 గం॥ 4 ని॥ నుంచి ఈరోజు ఉదయం 9 గం॥ 49 ని॥ వరకు)(ఈరోజు ఉదయం 11 గం॥ 51 ని॥ నుంచి ఈరోజు ఉదయం 12 గం॥ 36 ని॥ వరకు)
రాహుకాలం : (ఈరోజు సాయంత్రం 3 గం॥ 19 ని॥ నుంచి ఈరోజు సాయంత్రం 4 గం॥ 44 ని॥ వరకు)
గుళికకాలం : (ఈరోజు ఉదయం 12 గం॥ 29 ని॥ నుంచి ఈరోజు మద్యాహ్నం 1 గం॥ 54 ని॥ వరకు)
యమగండం : (ఈరోజు ఉదయం 9 గం॥ 38 ని॥ నుంచి ఈరోజు ఉదయం 11 గం॥ 3 ని॥ వరకు)
సూర్యోదయం : ఉదయం 6 గం॥ 48 ని॥ లకు
సూర్యాస్తమయం : సాయంత్రం 6 గం॥ 10 ని॥ లకు
సూర్యరాశి : మకరము
చంద్రరాశి : మకరము.