నేటి పంచాంగం.

R9TELUGUNEWS.COM.
*ఫిబ్రవరి 07, 2022*
*_శ్రీ ప్లవ నామ సంవత్సరం_*
*ఉత్తరాయణము* *శిశిర ఋతువు*
*మాఘ మాసము* *శుక్ల పక్షము*
*తిథి*: *షష్ఠి* ఉదయం 07గం॥35ని॥వరకు తదుపరి *సప్తమి*
*వారం* : _*ఇందువాసరే (సోమవారము)*_
*నక్షత్రం* : *అశ్విని* రాత్రి 09గం॥48ని॥ వరకు తదుపరి *భరణి*
*యోగం* : *శుభము* రాత్రి 07గం॥40ని॥ వరకు తదుపరి *శుభ్రము*
*కరణం* : *తైతుల* ఉదయం 07గం॥35ని॥వరకు తదుపరి *గరజి* రాత్రి 08గం॥06ని॥వరకు
*రాహుకాలం* : ఉదయం 07గం॥30ని౹౹ నుండి 09గం౹౹00ని౹౹ వరకు
*దుర్ముహూర్తం* : మధ్యాహ్నం 12గం౹౹37ని౹౹ నుండి 01గం౹౹22ని॥ వరకు తిరిగి 02గం॥53ని॥నుండి 03గం॥38ని॥ వరకు
*వర్జ్యం*: సాయంత్రం 05గం॥34ని॥ నుండి 07గం॥16ని॥వరకు
*అమృతకాలం* : మధ్యాహ్నం 02గం॥12నుండి 03గం॥53ని॥వరకు
*సూర్యోదయం* : ఉదయం *06గం౹౹36ని*
*సూర్యాస్తమయం* : సాయంత్రం *05గం౹౹54ని*