నేటి పంచాంగం.

R9TELUGUNEWS.COM
*ఫిబ్రవరి 08, 2022*
*_శ్రీ ప్లవ నామ సంవత్సరం_*
*ఉత్తరాయణము* *శిశిర ఋతువు*
*మాఘ మాసము* *శుక్ల పక్షము*
*తిథి*: *సప్తమి* ఉదయం 08గం॥36ని॥వరకు తదుపరి *అష్టమి*
*వారం* : _*భౌమవాసరే (మంగళవారము)*_
*నక్షత్రం* : *భరణి* రాత్రి 11గం॥33ని॥ వరకు తదుపరి *కృత్తిక*
*యోగం* : *శుభ్రము* రాత్రి 07గం॥25ని॥ వరకు తదుపరి *బ్రహ్మము*
*కరణం* : *వణిజ* ఉదయం 08గం॥36ని॥వరకు తదుపరి *భద్ర* రాత్రి 09గం॥22ని॥వరకు
*రాహుకాలం* : మధ్యాహ్నం 03గం॥00ని౹౹ నుండి 04గం౹౹30ని౹౹ వరకు
*దుర్ముహూర్తం* : ఉదయం 08గం౹౹50ని౹౹ నుండి 09గం౹౹36ని॥ వరకు తిరిగి రాత్రి 10గం॥58ని॥నుండి 11గం॥49ని॥ వరకు
*వర్జ్యం*: ఉదయం 08గం॥05ని॥ నుండి 09గం॥48ని॥వరకు
*అమృతకాలం* : సాయంత్రం 06గం॥32నుండి 08గం॥06ని॥వరకు
*సూర్యోదయం* : ఉదయం *06గం౹౹35ని*
*సూర్యాస్తమయం* : సాయంత్రం *05గం౹౹54ని*

? *రథ సప్తమి*
? *భీష్మాష్టమి*