నేటి పంచాంగం..

*మార్చి 27, 2022*
*_శ్రీ ప్లవ నామ సంవత్సరం_*
*ఉత్తరాయణము* *శిశిర ఋతువు*
*ఫాల్గుణ మాసము* *కృష్ణ పక్షము*
*తిథి*: *దశమి* సాయంత్రం 06గం॥34ని॥వరకు తదుపరి *ఏకాదశి*
*వారం* : _*భానువాసరే (ఆదివారము)*_
*నక్షత్రం* : *ఉత్తరాషాఢ* మధ్యాహ్నం 02గం॥09ని॥వరకు తదుపరి *శ్రావణం*
*యోగం* : *శివము* రాత్రి 08గం॥55ని॥ వరకు తదుపరి *సిద్ధము*
*కరణం* : *వణిజ* ఉదయం 07గం॥40ని॥వరకు తదుపరి *విష్టి* సాయంత్రం 06గం॥34ని॥ వరకు తదుపరి *బవ* తెల్లవారుజామున 05గం॥33ని॥వరకు
*రాహుకాలం* : సాయంత్రం 04గం॥30ని౹౹ నుండి 06గం౹౹00ని౹౹ వరకు
*దుర్ముహూర్తం* : సాయంత్రం 04గం౹౹03ని౹౹ నుండి 05గం౹౹18ని॥ వరకు
*వర్జ్యం*: సాయంత్రం 05గం॥56ని॥నుండి 07గం॥27ని॥ వరకు
*అమృతకాలం* : ఉదయం 08గం॥09ని॥ నుండి 09గం॥39ని॥వరకు తిరిగి తెల్లవారుజామున 03గం॥00ని॥ నుండి 04గం॥31ని॥ వరకు
*సూర్యోదయం* : ఉదయం *06గం౹౹03ని*
*సూర్యాస్తమయం* :సాయంత్రం *06గం॥07ని*