నేటి పంచాంగం.

మార్చి 28, 2022*
*_శ్రీ ప్లవ నామ సంవత్సరం_*
*ఉత్తరాయణము* *శిశిర ఋతువు*
*ఫాల్గుణ మాసము* *కృష్ణ పక్షము*
*తిథి*: *ఏకాదశి* సాయంత్రం 04గం॥32ని॥వరకు తదుపరి *ద్వాదశి*
*వారం* : _*ఇందువాసరే (సోమవారము)*_
*నక్షత్రం* : *శ్రావణం* మధ్యాహ్నం 12గం॥49ని॥వరకు తదుపరి *ధనిష్ఠ*
*యోగం* : *సిద్ధము* సాయంత్రం 06గం॥09ని॥ వరకు తదుపరి *సాధ్యము*
*కరణం* : *బాలువ* సాయంత్రం 04గం॥32ని॥వరకు తదుపరి *కౌలువ* తెల్లవారుజామున 03గం॥40ని॥ వరకు
*రాహుకాలం* : ఉదయం 07గం॥30ని౹౹ నుండి 09గం౹౹00ని౹౹ వరకు
*దుర్ముహూర్తం* : మధ్యాహ్నం 12గం౹౹28ని౹౹ నుండి 01గం౹౹17ని॥ వరకు తిరిగి 02గం॥54ని॥ నుండి 03గం॥42ని॥ వరకు
*వర్జ్యం*: సాయంత్రం 04గం॥38ని॥నుండి 06గం॥09ని॥ వరకు
*అమృతకాలం* : రాత్రి 01గం॥48ని॥ నుండి 03గం॥19ని॥వరకు
*సూర్యోదయం* : ఉదయం *06గం౹౹03ని*
*సూర్యాస్తమయం* :సాయంత్రం *06గం॥07ని*