నేటి పంచాంగం…

*ఏప్రిల్ 18, 2022*
*_శ్రీ శుభకృత్ నామ సంవత్సరం_*
*ఉత్తరాయణము* *వసంత ఋతువు*
*చైత్ర మాసము* *కృష్ణ పక్షము*
*తిథి*: *విదియ* రాత్రి 09గం॥39ని॥వరకు తదుపరి *తదియ*
*వారం* : _*ఇందువాసరే (సోమవారము)*_
*నక్షత్రం* : *స్వాతి* ఉదయం 07గం॥12ని॥ వరకు తదుపరి *విశాఖ*
*యోగం* : *సిద్ధి* రాత్రి 10గం॥39ని॥వరకు తదుపరి *వ్యతీపాత*
*కరణం* : *తైతుల* ఉదయం 10గం॥29ని॥వరకు తదుపరి *గరజి* రాత్రి 09గం॥39ని॥వరకు
*రాహుకాలం* : ఉదయం 07గం॥30ని౹౹ నుండి 09గం౹౹00ని౹౹ వరకు
*దుర్ముహూర్తం* : మధ్యాహ్నం 12గం౹౹23ని౹౹ నుండి 01గం౹౹13ని॥ వరకు తిరిగి 02గం॥53ని॥ నుండి 03గం॥42ని॥ వరకు
*వర్జ్యం*: మధ్యాహ్నం 12గం॥37ని॥ నుండి 02గం॥11ని॥ వరకు
*అమృతకాలం* : రాత్రి 09గం॥56ని॥ నుండి 11గం॥29ని॥వరకు
*సూర్యోదయం* : ఉదయం *05గం౹౹47ని*
*సూర్యాస్తమయం* :సాయంత్రం *06గం॥11ని*. 🙏 ఓం నమః శివాయ