నేటి పంచాంగం.

*ఏప్రిల్ 14, 2022*
*_శ్రీ శుభకృత్ నామ సంవత్సరం_*
*ఉత్తరాయణము* *వసంత ఋతువు*
*చైత్ర మాసము* *శుక్ల పక్షము*
*తిథి*: *త్రయోదశి* రాత్రి 02గం॥31ని॥వరకు తదుపరి *చతుర్దశి*
*వారం* : _*బృహస్పతివాసరే (గురువారము)*_
*నక్షత్రం* : *పుబ్బ* ఉదయం 08గం॥19ని॥ వరకు తదుపరి *ఉత్తర*
*యోగం* : *వృద్ధి* ఉదయం 08గం॥30ని॥ వరకు తదుపరి *ధ్రవము*
*కరణం* : *కౌలువ* మధ్యాహ్నం 02గం॥36ని॥వరకు తదుపరి *తైతుల* రాత్రి 02గం॥31ని॥వరకు
*రాహుకాలం* : మధ్యాహ్నం 01గం॥30ని౹౹ నుండి 03గం౹౹00ని౹౹ వరకు
*దుర్ముహూర్తం* : ఉదయం 09గం౹౹56ని౹౹ నుండి 10గం౹౹45ని॥ వరకు తిరిగి మధ్యాహ్నం 02గం॥53ని॥ నుండి 03గం॥42ని॥ వరకు
*వర్జ్యం*: మధ్యాహ్నం 03గం॥39ని॥ నుండి 05గం॥16ని॥ వరకు
*అమృతకాలం* : రాత్రి 01గం॥25ని॥ నుండి 03గం॥03ని॥వరకు
*సూర్యోదయం* : ఉదయం *05గం౹౹49ని*
*సూర్యాస్తమయం* :సాయంత్రం *06గం॥11ని*

🌸 *మేష సంక్రమణము*
🌸 *అశ్విని కారై ప్రారంభము*
🌸 *అనంగ త్రయోదశి*