నేటి పంచాంగం..

R9TELUGUNEWS.COM
*డిసెంబర్ 22, 2021*
*_శ్రీ ప్లవ నామ సంవత్సరం_*
*దక్షిణాయనము* *హేమంత ఋతువు*
*మార్గశిర మాసము* *కృష్ణ పక్షము*
*తిథి*: *తదియ* మధ్యాహ్నం 02గం॥11ని॥ వరకు తదుపరి *చవితి*
*వారం* : _*సౌమ్యవాసరే (బుధవారము)*_
*నక్షత్రం* : *పుష్యమి* రాత్రి 10గం॥45ని॥ వరకు తదుపరి *ఆశ్రేష*
*యోగం* : *ఐంద్రము* ఉదయం 11గం॥04ని॥ వరకు తదుపరి *వైధృతి*
*కరణం* : *భద్ర* మధ్యాహ్నం 02గం॥11ని॥వరకు తదుపరి *బవ* రాత్రి 02గం॥42ని॥ వరకు తదుపరి *బాలువ*
*రాహుకాలం* : మధ్యాహ్నం 12గం॥00ని౹౹ నుండి 01గం౹౹30ని౹౹ వరకు
*దుర్ముహూర్తం* : ఉదయం 11గం౹౹36ని౹౹ నుండి 12గం౹౹20ని॥ వరకు
*వర్జ్యం*: ఉదయం శే॥వ 07గం॥13ని॥వరకు
*అమృతకాలం* : మధ్యాహ్నం 03గం॥51ని॥ నుండి 05గం॥34ని॥వరకు
*సూర్యోదయం* : ఉదయం *06గం౹౹29ని*
*సూర్యాస్తమయం* : సాయంత్రం *05గం౹౹26ని*

*సంకష్టహర చతుర్థి*