నేటి పంచాంగం.

R9TELUGUNEWS.COM.
*ఫిబ్రవరి 03, 2022*
*_శ్రీ ప్లవ నామ సంవత్సరం_*
*ఉత్తరాయణము* *శిశిర ఋతువు*
*మాఘ మాసము* *శుక్ల పక్షము*
*తిథి*: *విదియ* ఉదయం 08గం॥38ని॥వరకు తదుపరి *తదియ*
*వారం* : _*బృహస్పతివాసరే (గురువారము)*_
*నక్షత్రం* : *శతభిషం* రాత్రి 07గం॥29ని॥ వరకు తదుపరి *పూర్వాభాద్ర*
*యోగం* : *పరిఘమ* రాత్రి 12గం॥23ని॥ వరకు తదుపరి *శివము*
*కరణం* : *కౌలువ* ఉదయం 08గం॥38ని॥వరకు తదుపరి *తైతుల* రాత్రి 08గం॥09ని॥వరకు
*రాహుకాలం* : మధ్యాహ్నం 01గం॥30ని౹౹ నుండి 03గం౹౹00ని౹౹ వరకు
*దుర్ముహూర్తం* : ఉదయం 10గం౹౹21ని౹౹ నుండి 11గం౹౹06ని॥ వరకు తిరిగి మధ్యాహ్నం 02గం॥51ని॥నుండి 03గం॥36ని॥వరకు
*వర్జ్యం*: రాత్రి 01గం॥50ని॥నుండి 03గం॥26ని॥వరకు
*అమృతకాలం* : మధ్యాహ్నం 12గం॥26నుండి 02గం॥00ని॥వరకు
*సూర్యోదయం* : ఉదయం *06గం౹౹36ని*
*సూర్యాస్తమయం* : సాయంత్రం *05గం౹౹51ని*