నేటి పంచాంగం.

R9TELUGUNEWS.COM
*ఫిబ్రవరి 04, 2022*
*_శ్రీ ప్లవ నామ సంవత్సరం_*
*ఉత్తరాయణము* *శిశిర ఋతువు*
*మాఘ మాసము* *శుక్ల పక్షము*
*తిథి*: *తదియ* ఉదయం 07గం॥39ని॥వరకు తదుపరి *చవితి*
*వారం* : _*భృగువాసరే (శుక్రవారము)*_
*నక్షత్రం* : *పూర్వాభాద్ర* రాత్రి 07గం॥21ని॥ వరకు తదుపరి *ఉత్తరాభాద్ర*
*యోగం* : *శివము* రాత్రి 10గం॥38ని॥ వరకు తదుపరి *సిద్ధము*
*కరణం* : *గరజి* ఉదయం 07గం॥39ని॥వరకు తదుపరి *వణిజ* రాత్రి 07గం॥24ని॥వరకు
*రాహుకాలం* : ఉదయం 10గం॥30ని౹౹ నుండి 12గం౹౹00ని౹౹ వరకు
*దుర్ముహూర్తం* : ఉదయం 08గం౹౹51ని౹౹ నుండి 09గం౹౹36ని॥ వరకు తిరిగి మధ్యాహ్నం 12గం॥37ని॥నుండి 01గం॥22ని॥వరకు
*వర్జ్యం*: తెల్లవారుజామున 05గం॥04ని॥నుండి
*అమృతకాలం* : ఉదయం 11గం॥23నుండి 12గం॥58ని॥వరకు
*సూర్యోదయం* : ఉదయం *06గం౹౹36ని*
*సూర్యాస్తమయం* : సాయంత్రం *05గం౹౹53ని*