నేటి పంచాంగం.

నేటి పంచాంగం.
R9TELUGUNEWS.Com.
తేది : 6, ఫిబ్రవరి 2022
సంవత్సరం : ప్లవనామ సంవత్సరం
ఆయనం : ఉత్తరాయణం
మాసం : మాఘమాసం
ఋతువు : శిశిర ఋతువు
కాలము : శీతాకాలం
వారము : ఆదివారం
పక్షం : శుక్లపక్షం
తిథి : షష్టి
(ఈరోజు తెల్లవారుజాము 3 గం॥ 49 ని॥ నుంచి
మర్నాడు తెల్లవారుజాము 4 గం॥ 39 ని॥ వరకు)
నక్షత్రం : రేవతి
(నిన్న సాయంత్రం 4 గం॥ 16 ని॥ నుంచి
ఈరోజు సాయంత్రం 5 గం॥ 15 ని॥ వరకు)
యోగము : సాధ్యము
కరణం : బాలవ
వర్జ్యం : (ఈరోజు తెల్లవారుజాము 4 గం॥ 45 ని॥ నుంచి ఈరోజు ఉదయం 6 గం॥ 24 ని॥ వరకు)
అమ్రుతఘడియలు : (ఈరోజు మద్యాహ్నం 2 గం॥ 45 ని॥ నుంచి ఈరోజు సాయంత్రం 4 గం॥ 24 ని॥ వరకు)
దుర్ముహూర్తం : (ఈరోజు సాయంత్రం 4 గం॥ 41 ని॥ నుంచి ఈరోజు సాయంత్రం 5 గం॥ 26 ని॥ వరకు)
రాహుకాలం : (ఈరోజు సాయంత్రం 4 గం॥ 47 ని॥ నుంచి ఈరోజు రాత్రి 6 గం॥ 12 ని॥ వరకు)
గుళికకాలం : (ఈరోజు సాయంత్రం 3 గం॥ 21 ని॥ నుంచి ఈరోజు సాయంత్రం 4 గం॥ 46 ని॥ వరకు)
యమగండం : (ఈరోజు ఉదయం 12 గం॥ 29 ని॥ నుంచి ఈరోజు మద్యాహ్నం 1 గం॥ 54 ని॥ వరకు)
సూర్యోదయం : ఉదయం 6 గం॥ 46 ని॥ లకు
సూర్యాస్తమయం : సాయంత్రం 6 గం॥ 13 ని॥ లకు
సూర్యరాశి : మకరము
చంద్రరాశి : మీనము.