నేటి పంచాంగం..

R9TELUGUNEWS.COM
*ఫిబ్రవరి 09, 2022*
*_శ్రీ ప్లవ నామ సంవత్సరం_*
*ఉత్తరాయణము* *శిశిర ఋతువు*
*మాఘ మాసము* *శుక్ల పక్షము*
*తిథి*: *అష్టమి* ఉదయం 10గం॥08ని॥వరకు తదుపరి *నవమి*
*వారం* : _*సౌమ్యవాసరే (బుధవారము)*_
*నక్షత్రం* : *కృత్తిక* రాత్రి 01గం॥13ని॥ వరకు తదుపరి *రోహిణి*
*యోగం* : *బ్రహ్మము* రాత్రి 07గం॥16ని॥ వరకు తదుపరి *ఐంద్రము*
*కరణం* : *బవ* ఉదయం 10గం॥08ని॥వరకు తదుపరి *బాలువ* రాత్రి 11గం॥00ని॥వరకు
*రాహుకాలం* : మధ్యాహ్నం 12గం॥00ని౹౹ నుండి 01గం౹౹30ని౹౹ వరకు
*దుర్ముహూర్తం* : ఉదయం 11గం౹౹51ని౹౹ నుండి 12గం౹౹36ని॥ వరకు
*వర్జ్యం*: మధ్యాహ్నం 12గం॥22ని॥ నుండి 02గం॥05ని॥వరకు
*అమృతకాలం* : రాత్రి 10గం॥38నుండి 12గం॥21ని॥వరకు
*సూర్యోదయం* : ఉదయం *06గం౹౹34ని*
*సూర్యాస్తమయం* : సాయంత్రం *05గం౹౹54ని*