నేటి పంచాంగం.

*మార్చి 21, 2022*
*_శ్రీ ప్లవ నామ సంవత్సరం_*
*ఉత్తరాయణము* *శిశిర ఋతువు*
*ఫాల్గుణ మాసము* *కృష్ణ పక్షము*
*తిథి*: *తదియ* ఉదయం 10గం॥01ని॥వరకు తదుపరి *చవితి*
*వారం* : _*ఇందువాసరే (సోమవారము)*_
*నక్షత్రం* : *స్వాతి* రాత్రి 11గం॥16ని॥వరకు తదుపరి *విశాఖ*
*యోగం* : *వ్యాఘాతము* సాయంత్రం 05గం॥39ని॥ వరకు తదుపరి *హర్షణము*
*కరణం* : *భద్ర* ఉదయం 10గం॥01ని॥వరకు తదుపరి *బవ* రాత్రి 09గం॥09ని॥ వరకు
*రాహుకాలం* : ఉదయం 07గం॥30ని౹౹ నుండి 09గం౹౹00ని౹౹ వరకు
*దుర్ముహూర్తం* : మధ్యాహ్నం 12గం౹౹31ని౹౹ నుండి 01గం౹౹19ని॥ వరకు తిరిగి 02గం॥55ని॥ నుండి 03గం॥43ని॥ వరకు
*వర్జ్యం*: ఉదయం శే॥వ 07గం॥08ని॥ వరకు తిరిగి తెల్లవారుజామున 04గం॥35ని॥ నుండి 06గం॥06ని॥ వరకు
*అమృతకాలం* : మధ్యాహ్నం 02గం॥48ని॥ నుండి 04గం॥20ని॥వరకు
*సూర్యోదయం* : ఉదయం *06గం౹౹08ని*
*సూర్యాస్తమయం* :సాయంత్రం *06గం॥07ని*

*సంకష్టహర చతుర్థి*