నేటి పంచాంగం…

*మార్చి 13, 2022*
*_శ్రీ ప్లవ నామ సంవత్సరం_*
*ఉత్తరాయణము* *శిశిర ఋతువు*
*ఫాల్గుణ మాసము* *శుక్ల పక్షము*
*తిథి*: *దశమి* ఉదయం08గం॥46ని॥వరకు తదుపరి *ఏకాదశి*
*వారం* : _*భానువాసరే (ఆదివారము)*_
*నక్షత్రం* : *పునర్వసు* సాయంత్రం 06గం॥45ని॥వరకు తదుపరి *పుష్యమి*
*యోగం* : *శోభనము* తెల్లవారుజామున 03గం॥13ని॥ వరకు
*కరణం* : *గరజి* ఉదయం 08గం॥46ని॥వరకు తదుపరి *వణిజ* రాత్రి 09గం॥38ని॥ వరకు
*రాహుకాలం* : సాయంత్రం 04గం॥30ని౹౹ నుండి 06గం౹౹00ని౹౹ వరకు
*దుర్ముహూర్తం* : సాయంత్రం 04గం౹౹30ని౹౹ నుండి 05గం౹౹17ని॥ వరకు
*వర్జ్యం*: ఉదయం శే॥వ 07గం॥18ని॥ వరకు తిరిగి మరునాడు తెల్లవారుజామున 03గం॥27ని॥నుండి 05గం॥12ని॥వరకు
*అమృతకాలం* : సాయంత్రం 04గం॥06ని॥ నుండి 07గం॥51ని॥వరకు
*సూర్యోదయం* : ఉదయం *06గం౹౹14ని*
*సూర్యాస్తమయం* :సాయంత్రం *06గం॥05ని*